Ny rapport: Democracy and the Challenges of Climate Change

2021-10-21

Daniel Lindvall

I dag publicerar Daniel Lindvall, forskare i klimatledarskap, rapporten Democracy and the Challenges of Climate Change, för demokratiorganisationen International IDEA.se.

Effekter på demokratiska utvecklingen

I rapporten ges en övergripande redogörelse för olika klimatkonsekvenser och dess effekter för den demokratiska utvecklingen på en global nivå. Exempelvis diskuteras hur demokratin påverkas av matosäkerhet och stigande matpriser. Rapporten resonerar också om demokratins styrkor och svagheter när det kommer till att hantera klimatkrisen. Det huvudsakliga budskapet som ges är att öppna samhällen, där yttrandefriheten och föreningsfriheten är respekterad, generellt sett är bättre på att hantera komplexa problem som den globala uppvärmningen utgör. Däremot har faktorer såsom korruption och inflytande av fossilbränsleindustrin stor betydelse för enskilda staters förmågor att bedriva en aktiv och effektiv klimatpolitik.

Rapporten ger också ett antal rekommendationer om hur demokratiska styrelseformer kan utvecklas för att bättre hantera klimatkrisen.

Webbinarium 26 oktober

Rapporten presenteras vid ett webinarium den 26 oktober kl. 14.00-15.30, tillsammans med en paneldiskussion där Dr Kevin Casas-Zamora, Secretary-General, International IDEA, Jan Wahlberg, Finnish Climate Change Ambassador, Dr Julia Leininger, German Development Institute, Elizabeth Wathuti, Green Generation Initiative and sustainability (Kenya) deltar.

Anmäl dig till seminariet här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30