Tre decenniers klimatarbete, varför händer inget?

2021-10-28

I en ny forskningsartikel identifieras avgörande orsaker till varför världen under 30 år har misslyckats med att vända den globala utsläppskurvan.

Flygplan över storstad

I november möts världens ledare åter igen för att förhandla och diskutera åtgärder mot den globala klimatkrisen. Men kommer klimatmötet COP26 i Glasgow göra någon skillnad? I en nyligen publicerad forskningsartikel identifieras avgörande orsaker till varför världen under 30 år misslyckats med att vända den globala utsläppskurvan.

Kevin Anderson och Isak Stoddard

Orsakerna till varför den globala utsläppskurvan fortsätter att öka har nyligen kartlagts i en studie publicerad i tidskriften Annual Review of Environment and Resources. Huvudförfattare är Isak Stoddard samt Kevin Anderson, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och tidigare innehavare av Zennströms klimatprofessur. Tillsammans med 21 andra forskare, varav två från Uppsala universitet, har de sökt förklaringar inom nio centrala kunskapsområden: klimatstyrning, fossilindustrin, geopolitik, ekonomi, modellering av utsläppsbegränsningar, energisystem, orättvisa, livsstilar och gemensamma föreställningar om framtiden.

Makt gemensam nämnare

Vad forskarna kommit fram till är att ett genomgående och hitintills marginaliserat perspektiv, är den roll som makt har spelat.

– Allt från geopolitiska, militära och industriella intressen och tankemodeller till de antaganden som ligger till grund för forskning och kunskapsproduktion inom till exempel ekonomi, energi och klimatfrågor har spelat en viktig roll i att fördröja utsläppsminskningar. Det har bidragit till att de globala koldioxidutsläppen idag är 60 procent högre än 1990, trots decennier av internationella förhandlingar, forskning och alla möjliga försök till åtgärder, säger Isak Stoddard.

Positionering inom ohållbara samhällssystem

Andra faktorer som spelat en viktig roll för utsläppsutvecklingen är frågor om rättvisa samt en inlåsning i fossilberoende och energiintensiva livsstilar och visioner om framtiden.

– Vi kan även se att ett större antal aktörer som tidigare sett klimatutmaningen som ett hot mot sina verksamheter nu har börjat positionera sig på ett mer proaktivt sätt. Det kan tyckas glädjande, men en av våra huvudsakliga slutsatser i artikeln är att vi behöver förstå klimatfrågan som en del av en mycket större problematik och som ett akut symptom på en ytterst ohållbar samhällsutveckling, till stor del driven av maktintressen som ständigt behöver ifrågasättas, säger Isak Stoddard.

Länk till studien; Three decades of climate mitigation: why haven't we bent the global emissions curve?

Läs hela artikeln under UU:s nyheter; Ny studie om utsläppsökningar i skuggan av globala klimatförhandlingar

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30