Vi finns på plats - direktrapporter från klimatmötet i Glasgow, COP26

2021-10-28

Flera av våra medarbetare kommer att åka till klimatmötet i Glasgow. 

Förenta nationernas klimatkonferens i Glasgow, COP26, äger rum 1-12 november 2021 och kommer att samla omkring ledare från cirka 200 länder. COP står för “The Conference of Parties”, de länder som har undertecknat klimatkonventionen och COP26 är det 26:e mötet där dessa länder samlas. Mötet förväntas att samla omkring 30 000 deltagare; politiker, organisationer, forskare med flera. Läs mer på UKcop26.

CCL-bloggen - direkt från Glasgow

Medarbetare från Klimatledarskapsnoden
Fyra av våra medarbetare som forskar och arbetar inom klimatledarskap (Climate Change Leadership, förkortat CCL) kommer att rapportera dagligen från Glasgow. De kommer även att anordna öppna föreläsningar och workshops som går att titta på online. Forskarna sänder live-streamade intervjuer, skriver analyser och twittrar regelbundet om vad som är på gång.

De som rapporterar och skriver är: 
Mikael Karlsson, lektor i Klimatledarskap vid UU och docent miljövetenskap med över 25 års erfarenhet av hållbarhetsarbete, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen och EEB, expert i myndigheter och utredningar i Sverige och internationellt, forskare och lärare.
Läs en intervju med Mikael angående COP26: "Klimatforskare till toppmöte om klimatfrågor."

Daniel Lindvall, forskare i Klimatledarskap, doktor i sociologi, tidigare huvudsekreterare för 2014 års Demokratiutredning och författare (Folkstyret i rädslans tid samt boken Upphettning).

Jens Ergon, doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling. Vetenskapsjournalist och filmare med erfarenhet från bland annat Vetenskapsradion, fd redaktör på Forskning & Framsteg, författare, med en utbildning i licentiatexamen i teoretisk fysik, nu doktorand i klimatledarskap.

Isabel Baudish, koordinator för Klimatledarskapsnoden. Ansvarig för upplägg av CCL:s seminariet och aktiviteter. Isabel har ett brett klimatnätverk och är den som kommer att koordinera blogginlägg, inlägg på sociala medier och filmklipp på svenska och engelska.

CEMUS
CEMUS kommer att uppmärksamma klimatmötet genom olika event och direktsändningar. 
Läs mer på CEMUS webbplats.

Övriga medarbetare från institutionen för geovetenskaper på plats i Glasgow:
Flera av våra medarbetare från olika program kommer att åka till klimatmötet i Glasgow. Är du intresserad av klimatfrågor?  Vill du fråga någon av våra forskare som finns på plats? Se listan på medarbetare som finns på plats i Glasgow.

Ashley Farber, kursassistent vid Cemus, rapporterar direkt. Se program på CEMUS webb. 

Kevin Anderson, gästprofessor  vid institutionen för geovetenskaper. Tidigare gästprofessor på Zennströms klimatprofessur.

Pär Holmgren, hedersdoktor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi.

Charlotte Flodin, doktorand i vindenergi vid Institutionen för geovetenskaper.

Thomas Frank, doktorand i naturgeografi vid institutionen för geovetenskaper.

TIPS - COP26 Backdoor
Cop26  Backdoor ger dig dagliga sändningar från Glasgow och du kan följa olika möten digitalt. Här kan du bland annat följa de möten som våra klimatledarskapsforskare leder och deltar i den 1 november och den 12 november. Registrera dig för COP26 Backdoor här och: https://www.wedonthavetime.org/event/cop26

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30