Forskare bakom gemensam skrift om klimatförändringarna

2021-10-29

En grupp med framstående klimatforskare, både ledamöter av Vetenskapsakademien och externa experter har kommit ur med en gemensam skrift om klimatförändringarna.

Ett särskilt fokus ligger på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor. Men också på det nordiska perspektivet.
Bild ut Vetenskapsakedemiens nya skrift om klimatet.  Ett särskilt fokus ligger på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor. Men också på det nordiska perspektivet.

Bara dagar innan klimatmötet COP26 i Glasgow inleds, ger Vetenskapsakademien ut skriften ”Vetenskapen säger – om klimatet” där forskare och experter slår fast att klimatförändringarna redan påverkar varje region på jorden på flera sätt och att framtidens klimat kommer att bestämmas av utsläppens utveckling och klimatkänsligheten. Skriften riktar sig till journalister, beslutsfattare, gymnasieelever och den breda allmänheten för att nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör oss alla.

Det är en grupp med framstående klimatforskare, både ledamöter av Vetenskapsakademien och externa experter, som har arbetat fram materialet tillsammans. Ett särskilt fokus ligger på extremhändelser som skyfall, torka och värmeböljor. Men också på det nordiska perspektivet.

Anna Rutgersson
En av de sakkunniga bakom Vetenskapsakademiens klimatskrift är Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper.

Forskarna är här eniga vad gäller slutsatserna kring klimatförändringarna. Kan man säga att det råder konsensus inom vetenskapssamhället forskarna när det gäller klimatfrågan?

- Det råder konsensus inom vetenskapssamhället att det skett en uppvärmning av klimatet som till största delen beror av människans utsläpp av växthusgaser och att denna uppvärmning kommer fortsätta om utsläppen fortsätter. Sedan finns det delar av klimatfrågan där det pågår en vetenskaplig diskussion och mer forskning behövs.

I pressutskicket står det att det aldrig är för sent att agera och att allt vi gör påverkar klimatet, kan du förklara mer?

- Väldigt många av av människans aktiviteter påverkar klimatet; produktion av energi, industrier, byggande, matproduktion, transporter med mera.Hur stor påverkan blir på klimatet beror på ökningen av växthusgaser i atmosfären, det är ett val vi som globalt samhälle tillsammans måste göra. Hur stor förändring av klimatet vi kan hantera i relation till hur mycket vi kan klara av att minska utsläppen. 

Kort sammanfattning av Vetenskapen säger – om klimatet”

  • Vi har i decennier haft kunskap om att jorden blivit varmare. De klimatförändringar vi ser idag är utbredda, snabba och allt tydligare. Dessa förändringar saknar motstycke i ett tusenårigt perspektiv och vissa av dem är unika i ett ännu längre tidsperspektiv.
  • Det är obestridligt att människans påverkan, främst genom utsläpp av växthusgaser, har orsakat en global uppvärmning och andra förändringar i klimatsystemet. Mänsklig påverkan gör också att vissa extrema klimathändelser – inklusive värmeböljor, kraftig nederbörd och torka – blir mer frekventa och intensiva.
  • Klimatförändringar påverkar redan varje region på jorden på flera sätt.
  • Även för norra Europa förväntas uppvärmningen fortsätta med gradvis allt kortare och mildare vintrar och längre samt varmare somrar.
  • Många förändringar i klimatsystemet är oåterkalleliga och tröga. Vissa förändringar som exempelvis ökande temperatur och förändrad nederbörd kan inte helt hejdas, men bromsas genom omfattande minskningar av utsläpp av växthusgaser.
  • Framtidens klimat kommer att bestämmas av utsläppens utveckling och jordens klimatkänslighet, vilken i sin tur beror på återkopplingarna i klimatsystemet.
  • Snabba och ihållande minskningar av sothaltiga partiklar, metan och andra växthusgaser skulle inte bara ge en viss minskning av den globala uppvärmningen utan också förbättra luftkvaliteten.
  • Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver mycket snabba utsläppsminskningar med en halvering av koldioxidutsläppen till omkring 2030, nettonollutsläpp av koldioxid till omkring 2050 samt avlägsnande av koldioxid från atmosfären. Samtidigt måste också andra utsläpp minskas. Utvecklingen i världen idag pekar snarare mot 2,5 till 3 graders uppvärmning, baserat på olika länders planer, beslut och utfästelser – om de genomförs.

Läs pressmeddelanden och ladda ner skriften på Vetenskapsakademiens webb: Vetenskapsakademien ger ut skrift om klimatet.

Kontakt:
Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper
E-post: Anna.Rutgersson@met.uu.se
Telefon: 018-471 2523
Mobiltelefon: 070-1679044
 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30