På spaning efter Centralasiens första människor

2021-11-19

Lössjordsplatåer i Tadzjikistan

Primitiva stenverktyg som tillverkades för hundratusentals år sedan har hittats på de vindpinade lössjordsplatåerna i Tadzjikistan. Hur gamla är de? Vilken människoart skapade dem? Och hur påverkade forna klimatförändringar möjligheterna att bo här? Det är frågor som en internationell forskningsexpedition nu söker svar på.

– Vi har samlat in sedimentprover. Idag har vi metoder och teknik för att ta reda på hur gammal en miljö är. Tadzjikistan är ett viktigt område som kan berätta om hur människan spred sig till Asien, säger Ramona Schneider, som är doktorand vid institutionen för geovetenskaper och som deltog i expeditionen.

Läs hela artikeln här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30