Thalénska priset till Gabriele Messori

2021-11-23

Gabriele Messori
Grattis Gabriele!

Idag delar Kungl. Vetenskaps-Societeten ut det Thalénska priset vid en ceremoni i Universitetshuset. Prissumman är på 25.000 
kr.
Ur motiveringen: "Priset går till Gabriele Messori, universitetslektor vid Uppsala universitet, för hans centrala vetenskapliga insatser som lett till ökad förståelse av extrema väderhändelser och kopplingen till atmosfärens dynamik."

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30