Magdalena Kuchler lyfts fram som UU:s forskarprofil

2021-12-13

Klimatförändringarna kräver att vi börjar arbeta över gränserna, det är nödvändigt om vi vill hitta lösningar.

"Klimatförändringarna kräver samarbete över gränserna."

Magdalena Kuchler, universitetslektor
Magdalena Kuchler strävar efter att hitta fruktbara forskningssamarbeten med andra forskare från olika forskningsområden.

– Jag trivs när jag som forskare får arbeta i en miljö som kombinerar samhällskunskap och humaniora med naturvetenskap. Det öppnar upp för ett bredare sätt att tänka. Det säger Magdalena Kuchler, universitetslektor som forskar inom naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) vid institutionen för geovetenskaper. Hon strävar efter att hitta fruktbara forskningssamarbeten med andra forskare från olika forskningsområden.

Hur kan vi integrera underjordiska byggnader i Stockholms framtida stadsplanering? Hur kan forskare hjälpa beslutsfattare att integrera ambitiösa koldioxidbudgetmål i den regionala klimatpolitiken? Hur kan människor föreställa sig alternativa energiframtider i ett kol-beroende samhälle? Magdalena Kuchler har det senaste året beviljats närmare 25 miljoner kronor till flera stora forskningsprojekt med fokus på olika forskningsfrågor. Det är spännande och nytänkande forskningsområden, vilket forskningsfinansiärerna också verkar hålla med om.

Det som genomsyrar projekten är ett fokus på framtiden; att förstå hur man skapar eller formar framtidsvisioner för att styra och påverka dagens beslut. Ytterligare en sak som projekten har gemensamt är att det är tvärvetenskapliga projekt, något som Magdalena Kuchler strävar efter.

– Jag insåg tidigt fördelarna med att samarbeta över de disciplinära forskningsområdena. Samhällsvetare, humanister, naturvetare och tekniker borde alla samarbeta mer över gränserna. Att arbeta tvärvetenskapligt ger både nya perspektiv och sätter ens egen forskning i nya, ofta nödvändiga sammanhang och det är något som berikar allas vår forskning, säger Magdalena Kuchler.

Läs hela forskningsprofilen här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30