Ledarskap – en nyckel till att nå klimatmålen

2021-12-13

Alla behöver vara med på tåget för att klimatmålen ska kunna nås i tid. Men fortfarande debatterar världens länder om hur ansvaret för klimatlösningarna bör fördelas. Forskare delaktiga i nätverket Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), menar dock att det finns en nyckel till framgång: klimatledarskap.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap. Foto: Mikael Wallerstedt
Att så många som möjligt deltar i klimatarbetet beskrivs ofta som centralt för att målen ska kunna uppnås. Det är här klimatledarskapet kommer in i bilden, på flera nivåer och i olika former, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap. Foto: Mikael Wallerstedt

– Min nyfikenhet ligger i varför klimatarbetet går så långsamt när vi vet så mycket och det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra det arbete som behövs. Det är vad som driver mig, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap på Uppsala universitet.

– Klimatledarskap är ett ganska nytt forskningsfält, som vi fortfarande håller på och formar. Men det handlar om att studera och problematisera ledarskap inom till exempel civilsamhälle, politik, och näringsliv, men också att stå upp för vad forskningen säger om klimatförändringarna, säger han.

För forskningen – och forskarna – har en viktig roll i att hjälpa till att förklara vad som händer med klimatet och vad saker betyder utifrån en vetenskaplig synpunkt, menar han.

– Det handlar mycket om att akademiker måste bli bättre på att kommunicera sina resultat, som en motvikt till kunskapsresistens och alternativa fakta. Att också visa på vad som skiljer forskarens arbete från den enskilda tyckarens, säger Mikael Karlsson.

Ledarskap på flera nivåer

I november deltog han och UUSI-kollegan Eva Friman i COP26 i Glasgow, klimatkonferensen där nära 200 länder förhandlade fram ett nytt klimatavtal.
Att så många som möjligt deltar i klimatarbetet beskrivs ofta som centralt för att målen ska kunna uppnås. Det är här klimatledarskapet kommer in i bilden. Men vilka ska då leda arbetet för klimatåtgärderna och hur?

Ledarskap är komplext och kan föras på flera nivåer och i olika former, menar Mikael Karlsson. Det behöver inte handla om klassiskt hierarkiskt top down-ledarskap utan kan lika gärna, och samtidigt, föras på gräsrotsnivå. Medias och politikers roll är också viktig i sammanhanget – särskilt när det gäller hur samtalen om klimatet förs.

– En skärpt politik är avgörande för att nå klimatmålen, men politiker tenderar att skapa negativa känslor kring den politik som ska förändra detta. Men jag tycker att man borde gå ifrån begreppet bördefördelning inom klimatdebatten och i stället tala om skördefördelning. Att i stället fokusera på vinsterna som kommer av klimatåtgärderna, säger Mikael Karlsson och fortsätter:

– Där kan det till exempel handla om att visa på sidoeffekterna, till exempel att vi samtidigt får bättre luft om vi genomför vissa klimatåtgärder. Sådana sidoeffekter kan ibland vara mer värda än vad klimatåtgärderna kostar.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om klimatledarskap här.

Läs mer om UUSI här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30