Nytt forskningsprojekt kring vätgasdriven färjetrafik

2022-01-03

Gotlandsfärjan

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare vid Campus Gotland, att utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas i den gotländska färjetrafiken. Projektet har fått finansiering från Energimyndighetens sjöfartsprogram och flera industriella partners deltar.

Forskningen leds av Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik och Stefan Ivanell, professor i vindenergiforskning (biträdande projektledare). Ytterligare två forskare från universitetet, tillsammans med tre medarbetare från Gotland Tech Development och Bassoe Technology kommer att arbeta i projektet.

Det beviljade forskningsprojektet ska utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas framställd med fossilfri el via elektrolys som bränsle i ett storskaligt system för den gotländska färjetrafiken. Projektet kommer att studera hela försörjningskedjan från elproduktion till propeller.

Läs hela nyheten här. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30