Celsius-symposiet 12 januari skjuts upp till sommaren 2022

2022-01-05

För allas säkerhet och på grund av rådande covid-19 restriktioner kommer Celsius-symposiet att senareläggas till sommaren 2022. Vi återkommer med ett nytt datum och med ny information inom kort.

Aktuell information om Celsiusjubileet hittar du på https://www.uu.se/om-uu/celsius-300/

Här kommer vi också att lägga ut information om nytt datum för symposiet och ny anmälningslänk.
De deltagare som redan har anmält sig till symposiet kommer att få ett mejl med en ny inbjudan och en ny anmälningslänk.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30