Historiska glaciärförändringar i Svalbard förutspår en fördubbling av glaciärmassförluster 2100

2022-01-19

•	Dödis i en sidomorän av glaciären Rabotbreen, Svalbard
En ny forskningsstudie, publicerad i Nature har undersökt glaciärförändringarna i ögruppen Svalbard. Ovan ses dödis i en sidomorän av glaciären Rabotbreen, Svalbard. 

•	Den spruckna ytan av glaciären Kronebreen, Svalbard
Den spruckna ytan av glaciären Kronebreen, Svalbard. 

Kan vi använda oss av rumsliga mönster från historiska glaciär- och klimatförändringar för att förutsäga glaciärernas framtida öde? En ny studie publicerad i Nature kvantifierar både tidigare och framtida glaciärförändringar i den högarktiska ögruppen Svalbard. Studien använder en unik kombination av historiska flygbilder, struktur-från-rörelsefotogrammetri och en uppfinningsrik "rum-för-tid-substitution". (Begreppen beskrivs mer ingående in den engelska texten, se nedan.)

Genom att studera de historiska glaciärförändringarna i Svalbard förutspår forskarna en fördubbling av glaciärmassförluster 2100. Studien leddes av Emily Geyman vid California Institute of Technology, och medförfattare är bland andra universitetslektor Ward van Pelt

Läs forskningsartikeln i Nature här; Historical glacier change on Svalbard predicts doubling of mass loss by 2100. 

Läs en artikeln på engelska här; Doubling of mass loss of glaciers in High Arctic Svalbard by 2100.

För mer information kontakta: Ward van Pelt: 
E-post: ward.van.pelt@geo.uu.se
Telefon: 018-471 7180

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30