Så kan vi bli bättre på att hantera naturkatastrofer

2022-01-19

Skogsbrand

Vi behöver stärka beredskapen inför naturkatastrofer som omfattande skogsbränder, extremväder och stora översvämningar. Krisplaneringen bygger ofta på gamla sanningar utan tillräckligt vetenskapligt stöd, visar en tvärvetenskaplig studie.

- Den här artikeln är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan CNDS (Centrum för Naturkatastrofslära) forskare från flera institutioner vid tre svenska universitet (Uppsala universitet, Karlstad universitet och Försvarshögskolan). I artikeln ifrågasätter vi vissa vanliga truismer vad gäller katastrofriskreducering och vi avslöjar också många myter, som att katastrofer och fler dödsoffer leder till migration eller konflikt. Sedan diskuterar vi komplexiteten av extremväderhändelser och föreslår ett antal viktiga åtgärder för att föra forskningsområdet vidare, säger professor Giuliano Di Baldassarre, en av medförfattarna. 

Läs intervju med Daniel Nohrstedt, professor i statsvetenskap som lett studien tillsammans med kollegor vid tvärvetenskapliga Centrum för naturkatastroflära, CNDS. här: Så kan vi bli bättre på att hantera naturkatastrofer.

Läs mer om Centrum för naturkatastrofslära (CNDS). 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30