Tillgång till vatten – en framtidsfråga även i Sverige

2022-01-25

kupade händer med vatten

Omkring 700 miljoner människor dagligen för att få tillgång till dricksvatten, enligt FN.
Giuliano Di Baldassarre, professor i hydrologi och föreståndare för Centrum för naturkatastroflära brinner för att ändra på detta. Det finns nämligen tillräckligt med vatten på jorden men det finns inte överallt och är inte tillgängligt för alla.

Nationella intressen krockar med lokala

Ojämlik vattendistribution är ett stort problem på många håll i världen, och ofta krockar nationella intressen med lokala. Satsningar som anses gynna ett land i stort, som till exempel internationell efterfrågan på specifika grödor, kan då i stället drabba mindre samhällen när deras vattentillgångar behövs för att genomföra projektet – på bekostnad av lokalbefolkningens behov.

– När man diskuterar vattenresurser kan man alltså inte bara prata om vatten som sådant. Flödet av vatten hänger ihop med flödet av politik, pengar och människor.  Personligen skulle jag verkligen bli lycklig om det gick att dela rimligt på världens vatten, om det gick att få till en jämlik fördelning, säger Giuliano Di Baldassarre. 

Läs hela artikeln här; Tillgång till vatten – en framtidsfråga även i Sverige. 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30