Grattis professor Andrew Knoll som får Crafoord-priset i geovetenskaper 2022

2022-01-31

Andrew knoll

Studier av livets tidigaste historia ledde till Crafoordpriset

Andrew Knoll, professor i naturhistoria vid Harvard University, USA, tilldelas Crafoordpriset i geovetenskaper 2022. Andrew Knoll är också hedersdoktor vid Uppsala universitet sedan 1996. 

Andrew Knoll har tecknat en bild av livets första tre miljarder år på jorden genom att studera mikrofossil och använda innovativa metoder för att belysa deras biokemiska evolution. För hans insatser tilldelar Kungl. Vetenskapsakademien honom nu 2022 års Crafoordpris i geovetenskaper på sex miljoner svenska kronor. 

Läs mer och se en video som förklarar Andrew Knoll´s forskning.

Fakta om priset

Crafoordpriset är ett av de stora internationella vetenskapliga priserna och delas ut i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Akademien ansvarar för att utse pristagare. Ämnesområdena är valda för att komplettera Nobelpriset, och växlar varje år mellan matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit. Årets pristagare i geovetenskaper får sex miljoner svenska kronor.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30