Anna Rutgersson, professor i meteorologi, invald i Kungl . Vetenskapsakademien

2022-02-09

anna rutgersson

Grattis Anna!

Anna Rutgersson, professor i meteorologi, har blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för geovetenskaper.

Anna Rutgerssons forskning handlar om samspelet mellan hav och atmosfär, en viktig del av klimatsystemet. Forskningen inkluderar såväl processer i atmosfären, till exempel extremväder i kustzonen, som utbytesprocesser. Genom att mäta och analysera utbytet av till exempel värme, vattenånga och växthusgaser mellan vatten och luft så kan Rutgersson och hennes forskargrupp förbättra klimatmodeller som ger viktig kunskap om dagens klimatförändringar.

Läs mer på Kung. Vetenskapsakademiens webb.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30