Kläder, klimat och arbetsmiljö – nytt forskningsprojekt

2022-02-11

en hög med t-shirtar

Återbruk och återvinning minskar miljöpåverkan från kläder och andra textilier, men det innebär ofta arbetsmiljörisker. Det gäller även när byggbranschen strävar efter cirkulära lösningar. Nu startar ett nytt projekt för bygga kunskap och hitta strategier som är bra för både klimatet, naturen och arbetsmiljön.

- Kläder och byggnader ger stor miljöpåverkan, inte minst på klimatet. Därför behöver vi återbruka och återanvända mycket mer, men inte under dåliga arbetsvillkor. Därför blir det viktigt för oss att studera breda strategier, som rör både affärsmodeller och politik, säger Mikael Karlsson docent i miljövetenskap och forskningsledare i klimatledarskap på Uppsala universitet.

Det nystartade projektet ”Omställning till hållbart arbetsliv” pågår fram till slutet av 2023 och är ett samarbete mellan forskare från Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledande). Projektet finansieras av forskningsråden Forte och Formas och både fackföreningar och branschorganisationer medverkar. Kunskaper om hinder och möjligheter för cirkulära affärsmodeller ska produceras, nya affärsmodeller och partnerskap ska genereras och politiska beslut ska analyseras.

- Klimat och arbetsmiljö kan gå hand i hand men så är det inte alltid idag. Arbetsmiljön vid återbruk och återvinning av textilier och byggmaterial är ofta bristfällig. Politiken styr inte marknaden åt rätt håll särskilt väl. Vi vill bidra med nya kunskaper och hoppas sporra ökat samarbete mellan olika parter, säger Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap.

För mer information kontakta Mikael Karlsson:

E-post:mikael.karlsson@geo.uu.se
Mobiltelefon: 070-3162722

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30