Om Institutionen

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har över 250 anställda och undervisar fler än 2200 studenter varje år. Vi ligger i Geocentrum på Villavägen 6, granne med Botaniska trädgården. 
Läs om institutionens historia och verksamhet.

LIka villkor

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Läs mer. 

Internt miljöarbete

Att värna om miljön och att ta hänsyn till kommande generationer ligger till grund för vår utbildning och forskning. Miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut, och institutionen arbetar kontinuerligt med att minska den egna belastningen på miljön.

Internt miljöarbete vid institutionen

Trädstam i förgrunden och skogsmark i bakgrunden. Foto.

Geobiblioteket

Geobiblioteket är ett ämnesbibliotek för geovetenskap och hållbar utveckling med biblioteksservice till forskare, lärare och studenter inom Uppsala universitet. Förutom grupprum och studieplatser finns bland annat en kartdator med installerade GIS-programvaror (t.ex. ArcGIS, Saga GIS, Quantum GIS). Via kartdatorn får du även tillgång till ArkivSök och det digitala arkivet Arken. Kontakta en bibliotekarie på plats för att bli inloggad. 

  • G E T - Geodata Extraction Tool är en databas med geodata för forskning och utbildning. Här hittar du geodatalager från SGU, Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån och Sjöfartsverket som avgiftsfritt får användas inom utbildning, forskning och kulturverksamhet.
  • Sök- och skrivguider - Hitta material inom geovetenskap och hållbar utveckling. Artiklar, böcker, ämnesdatabaser, uppslagsverk och mycket mer.
Interiör från institutionsbiblioteket. Foto.

Finn Malmgrens pris

Finn Malmgren var en äventyrare, upptäckare, polarforskare och meteorolog vid meteorologiska institutionen i Uppsala.

Vart tredje år utdelar institutionen för geovetenskaper ett pris till hans minne för insatser som rör arktisk forskning.

Nyfiken på Finn Malmgren?
Läs mer om Finn Malmgren och priset till hans minne.

Finn Malmgren står på isen vid sin rimfrostregistrator