Om institutionen

Institutionen för geovetenskaper är en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskap och har skapats från fem tidigare institutioner som har slagits ihop. Vår utbildning och forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap. 
Läs mer om institutionen.
Hitta till oss.
Historien om hur fem institutioner blev en.

LIka villkor

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Läs mer om hur vi arbetar med lika villkor.

Internt miljöarbete

Att värna om miljön och att ta hänsyn till kommande generationer ligger till grund för vår utbildning och forskning. Miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut, och institutionen arbetar kontinuerligt med att minska den egna belastningen på miljön.

Internt miljöarbete vid institutionen

Trädstam i förgrunden och skogsmark i bakgrunden. Foto.

Geobiblioteket

Geobiblioteket är ett ämnesbibliotek för geovetenskap och hållbar utveckling med biblioteksservice till forskare, lärare och studenter inom Uppsala universitet. Förutom grupprum och studieplatser finns bland annat en kartdator med installerade GIS-programvaror (t.ex. ArcGIS, Saga GIS, Quantum GIS). Via kartdatorn får du även tillgång till ArkivSök och det digitala arkivet Arken. Kontakta en bibliotekarie på plats för att bli inloggad. 

  • G E T - Geodata Extraction Tool är en databas med geodata för forskning och utbildning. Här hittar du geodatalager från SGU, Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån och Sjöfartsverket som avgiftsfritt får användas inom utbildning, forskning och kulturverksamhet.
  • Sök- och skrivguider - Hitta material inom geovetenskap och hållbar utveckling. Artiklar, böcker, ämnesdatabaser, uppslagsverk och mycket mer.
Interiör från institutionsbiblioteket. Foto.

Anders Celsius

 Anders Celsius är idag mest känd för Celsiusskalan, den hundragradiga termometerskalan.  

Väderobservationer utgör grunden för våra väderprognoser och den statistik över klimatet som vi idag har tillgång till. Observationerna är också viktiga då det gäller miljöforskning och produktion av olika tjänster. Den äldsta vädermätningen i Sverige kommer från 1722. Professor Eric Burman startade observationerna assisterad av sin elev Anders Celsius.
I Uppsala har vi alltså snart 300 år av kontinuerliga vädermätningar

Läs mer om institutionens väderobservationer. 
Läs mer om den långa mätserien av väderobservationer

Litografi troligen efter oljemålning av Olof Arenius (1700-1766) i Uppsala universitets konstsamling

Finn Malmgren

Finn Malmgren var en äventyrare, upptäckare, polarforskare och meteorolog vid meteorologiska institutionen i Uppsala.

Vart tredje år utdelar institutionen för geovetenskaper ett pris till hans minne för insatser som rör arktisk forskning.

Nyfiken på Finn Malmgren?
Läs mer om Finn Malmgren och priset till hans minne.

Finn Malmgren står på isen vid sin rimfrostregistrator

Axel Hamberg

Axel Hamberg var professor i i geografi vid Uppsala universitet och har för eftervärlden mest förknippats med sitt livslånga utforskande av Sarek. 

Institutionens stora föreläsningssal har uppkallats efter Axel Hamberg och rymmer en utställning om honom, med fotografier, kartor, dokument och instrument. Här visas också den fotogrammetriska kamera som han konstruerade år 1898. 

Läs mer om Axel Hamberg och hans forskningsresor till Sarek och Arktis.

Senast uppdaterad: 2021-09-01