Forskning inom vindenergi

Forskningen vid Vindenergi Campus Gotland är fokuserad på att öka förståelsen för vakar bakom vindkraftverk, hur dom interagerar med andra vindkraftverk och optimeringen av större vindkraftparker.

Mer om Vindenergi 

Några vindkraftverk i solnedgången. Foto.
Senast uppdaterad: 2022-04-14