Finn Malmgrens pris

Finn Malmgren, svensk meteorolog och polarforskare,1895–1928.
Finn Malmgren, 1895–1928, äventyrare och meteorolog vid meteorologiska institutionen i Uppsala som handplockades av den italienske luftskeppsflygaren Umberto Nobile till hans Nordpolsexpedition 1928.
Fler bilder finns längre ned på sidan. Samtliga biler kommer från kulturarvsdatabasen Alvin

Äventyrare och forskare

Finn Malmgren var en meteorolog vid meteorologiska institutionen i Uppsala. Vart tredje år utdelar institutionen för geovetenskaper ett pris till hans minne för "insatser gällande arktiskt forskning".

Efter en uppmärksammad doktorsavhandling om havsisens egenskaper deltog han tillsammans med den kände norske polarforskaren Roald Amundsen på en lång ishavsexpedition 1922–1925. Han var också med bland besättningen på Roald Amundsen och den italienske ingenjören och flygkaptenen Umberto Nobiles färd med luftskeppet Norge som den 12 maj 1926 gjorde den första flygturen över Nordpolen. För sina insatser kom Finn Malmgren att dekoreras med den norska förtjänstmedaljen Sankt Olavs orden två gånger. Vid en expedition till Nordpolen 1928  tillsammans med Umberto Nobile kraschade luftskeppet. Finn Malmgren och två andra expeditionsmedlemmar gav sig iväg för att skaffa hjälp men hans kropp återfanns aldrig. Finn Malmgren tilldelades postumt den italienska kronorden för sina insatser. I ett försök att undsätta de nödställda omkom även Amundsen.

Michael Tjernström pristagare 2020

Finn Malmgrens pris år 2020 går till Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

Prisceremoni 11 maj 15.00

Prissumman är 2020 100 000 kronor och priset utdelas i Börjeparken vid statyn av Finn Malmgren på Finn Malmgrens plan, den 11 maj klockan 15.00. 
Arrangör är institutionen för geovetenskaper tillsammans med Västmanlands-Dala nation.

Jurymedlemmar

Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper och rektorsråd för hållbarhetsfrågor vid Uppsala universitet, Veijo Pohjola, professor i naturgeografi vid Institutionen för geovetenskaper och Peter Wallensteen, seniorprofessor vid Institutionen för freds- och konfilktforskning. 

Motivering Finn Malmgrens Pris 2020

"Michael Tjernström disputerade 1988 vid Uppsala universitet, han blev 2000 professor i meteorologi vid Uppsala universitet och året efter professor i gränsskiktmeteorologi vid Stockholms universitet. Michaels forskningsområde är gränsskiktmeteorologi, där han bland annat forskat om arktiska gränsskiktsprocesser, moln och aerosoler samt förändringar av atmosfärens cirkulation. Michael Tjernström har varit ansvarig för meteorologiska mätprogram på ett flertal isbrytarexpeditioner till Arktis med unika mätningar i svårtillgängliga miljöer, han har också varit ansvarig för och delaktig i ett stort antal forskningsprogram med syfte att förbättra klimatmodeller representation av arktiska processer.

Michael har handlett ett stort antal doktorander och stor vetenskaplig produktion gällande publicering av vetenskapliga artiklar. Han är också aktiv inom nationella och internationella paneler och expertgrupper med fokus på Arktis. Detta inkluderar ART (Arctic in Rapid Transition) och International Arctic Science Committee (IASC), där han under åtta år varit svensk representant i arbetsgruppen för atmosfäriska vetenskaper. Under senare år har han också tagit en aktiv roll i samhällsdebatten gällande klimatförändringar.

Michaels arbete följer i Finn Malmgrens anda, det täcker främst in områdena meteorologi och klimatologi, mycket av forskningen har fokuserat på gränsskiktsprocesser, moln och aerosoler i arktiska miljöer. Hans polarexpeditioner har lett till nya värdefulla data, detta arbete har kompletterats med modellanalyser, med syfte att utvärdera och förbättra klimatmodellers representation av centrala arktiska processer."

Finn Malmgrens stipendiestiftelse, ändamål:

  1. Pris för ett av svensk man eller kvinna författat vetenskapligt arbete, som kan betraktas som "ett fullföljande av Finn Malmgrens vetenskapliga intressen och livsgärning" dvs. meteorologiska undersökningar eller undersökningar inom vetenskapsgrenar, som står i samband med meteorologin, såsom oceanografi, luftelektrisk forskning, glaciografi m.m., särskilt undersökningar inom de arktiska områdena, de nordiska fjälltrakterna eller de nordiska haven.

  1. Som anslag till en eller flera vetenskapsidkare som bidrag till utförande av sådana undersökningar. Pris och anslag utdelas vart tredje år av en nämnd bestående av Västmanlands- Dala nations inspektor, professorn i meteorologi samt en av teknisk- naturvetenskapliga fakulteten utsedd medlem.

Malmgren vid en rimfrostregistrator, maj 1925.
Malmgren vid en så kallad rimfrostregistrator, maj 1925. 
Finn Malmgren framför det magnetiska observationstältet, maj 1025.
Finn Malmgren framför det magnetiska observationstältet, maj 1925.

Finn Malmgren bestämmer genom titrering havsisens salthalt vid Maudexpeditionen 1922-1925.
Finn Malmgren bestämmer genom titrering havsisens salthalt vid Maudexpeditionen 1922-1925. 

Sveagruvan, bild tagen under Maudexpeditionen 1922-1925.
Sveagruvan, bild tagen under Maudexpeditionen 1922-1925. 
Finn Malmgren i salongen på "Maud".
Finn Malmgren i salongen på "Maud". 
Finn Malmgren, halvbild.
Finn Malmgren, halvbild. 
Finn Malmgren and den italienske fysikern Aldo Pontremoli studerar magnetfältet under Umberto Nobile's expedition till Arktis, 1928.
Finn Malmgren and den italienske fysikern Aldo Pontremoli studerar magnetfältet under Umberto Nobile's expedition till Arktis, 1928.

Senast uppdaterad: 2022-08-04