Om institutionen

Institutionen i siffror

Institutionen för geovetenskaper bedriver utbildning och forskning både i Uppsala och i Visby och har:

  • 289 anställda, varav 20 är professorer,
  • 3700 studenter,
  • 85 doktorander inräknat industridoktorander,
  • 5 program på grundnivå med två ingångar till geovetarprogrammet,
  • 1 civilingenjörsprogram,
  • 10 program på avancerad nivå,
  • 347 fristående kurser,
  • ca 231 miljoner SEK i omsättning,
  • över 30 nationaliteter finns representerade på institutionen.

Institutionen för geovetenskaper bygger på fem tidigare institutioner som successivt integrerats. År 1992 gick Geologiska institutionen, Naturgeografiska institutionen samt Paleontologiska institutionen ihop och bildade Institutionen för geovetenskap. Sex år senare gick även Meteorologiska institutionen och Institutionen för geofysik samman med de andra och den nuvarande Institutionen för geovetenskaper bildades. Efter bildandet 1998 har några program och en centrumbildning infogats i institutionen.

UTBILDNING
På institutionen bedrivs undervisning på grund- och avancerad nivå. Våra utbildningar erbjuder en stor bredd inom geovetenskaper och flera av institutionens utbildningar har fått högsta betyg i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.
Läs mer om vår utbildning.

FORSKNING
Vi är en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskap och erbjuder en unik bredd inom geovetenskaper som sträcker sig från processer i den övre atmosfären till jordens kärna. 
Institutionen är organiserad i sex större forskningsprogram:

Senast uppdaterad: 2022-04-04