Institutionen för geovetenskaper

Har du frågor kring utbildningar, fristående kurser, registreringar, resultatrapportering och utbytesstudier? Kontakta vår Studentservice:
www.geo.uu.se/utbildning/student/studentservice/

Besöksadress: Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Fax: 018-471 2592

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå: