Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett:

  • kön, könsidentitet eller uttryck,
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • funktionshinder,
  • sexuell läggning eller
  • ålder.

På institutionen för geovetenksaper bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp där både anställda och studenter medverkar.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslaget innebär:

  • Förbud mot diskriminering
  • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
  • Utredningsskyldighet

Läs mer om Diskimineringslagen.

Kontakt

Har du frågor, förslag på förbättringar eller vill ta upp något som som påverkar din eller andras arbetssitation eller studiesituation? Kontakta någon av medlemmarna i lika villkorsgruppen. 
Medlemmarna i gruppen för lika villkor hittar du lite längre ner på denna sida, under rubriken Grupper utseddda av styrelsen

Universitetsgemensamt stöd

Uppsala universitet arbetar för lika villkor och mot diskriminering avseende frågor som rör studenter och utbildning. 

Andra centrala funktioner vid universitetet är studie- och karriärvägledaresamordnare för studenter med funktionsnedsättning samt universitetsjurister. Om du mår dåligt och vill tala med någon, har Studenthälsan kuratorer och psykologer som du kan vända dig till.
 

Senast uppdaterad: 2022-08-05