Lika villkor och tillgänlighet

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

På institutionen för geovetenskaper arbetar vi aktivt för detta och på institutionen bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp där både anställda och studenter medverkar.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna någon av medlemmarna i lika villkorsgruppen. Det kan t.ex. röra sig om förslag på förbättringar, problem som uppstått eller sådant du noterat/identifierat som påverkar din eller andras arbets-/studiesituation. Medlemmarna i lika villkorsgruppen hittar du här

Universitetsgemensamt stöd

Vid studentavdelningen finns samordnare för lika villkor som är en del av universitetets strategiska arbete för lika villkor och mot diskriminering avseende frågor som rör studenter och utbildning. Du kan också vända dig till lika villkorsspecialister på personalavdelningen. De har i uppdrag att främja arbetet för lika villkor och mot diskriminering för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Andra centrala funktioner vid universitetet är studie- och karriärvägledaresamordnare för studenter med funktionsnedsättningbetygsombudsmän samt universitetsjurister. Om du mår dåligt och vill tala med någon, har Studenthälsan kuratorer och psykologer som du kan vända dig till.
Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor

Tillgänglighet och hjälpmedel

  • Handikapparkering finns vid entrén på Villavägen 16.
  • Alla entréer har automatiska dörröppnare; tryck i minst 3 sekunder.
  • Det finns tre hissar och alla är handikappanpassade. 
  • Hambergsalen är utrustad med hörselslinga. 

Frågor om tillgänglighet? 
Mejla: studievagledare@geo.uu.se