Lika villkor och tillgänglighet

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett:

 • kön, könsidentitet eller uttryck,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionshinder,
 • sexuell läggning eller
 • ålder.

På institutionen för geovetenskaper arbetar vi aktivt för detta och på institutionen bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp där både anställda och studenter medverkar.

Diskrimineringslagen

Lagen innebär:

 • Förbud mot diskriminering
 • Krav på förebyggande arbete för att förhindra trakasserier
 • Utredningsskyldighet

Kontakt

Har du frågor, förslag på förbättringar eller vill ta upp något som som påverkar din eller andras arbetssitation eller studiesituation?
Kontakta då
  någon av medlemmarna i lika villkorsgruppen

Universitetsgemensamt stöd

Vid studentavdelningen finns samordnare för lika villkor som är en del av universitetets strategiska arbete för lika villkor och mot diskriminering avseende frågor som rör studenter och utbildning. Du kan också vända dig till lika villkorsspecialister på personalavdelningen. De har i uppdrag att främja arbetet för lika villkor och mot diskriminering för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Andra centrala funktioner vid universitetet är studie- och karriärvägledaresamordnare för studenter med funktionsnedsättningbetygsombudsmän samt universitetsjurister. Om du mår dåligt och vill tala med någon, har Studenthälsan kuratorer och psykologer som du kan vända dig till.
Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor

Tillgänglighet och hjälpmedel

 • Handikapparkering finns vid entrén på Villavägen 16.
 • Alla entréer har automatiska dörröppnare; tryck i minst 3 sekunder.
 • Det finns tre hissar och alla är handikappanpassade. 
 • Hambergsalen är utrustad med hörselslinga. 

Frågor om tillgänglighet? 
Mejla: studievagledare@geo.uu.se