Miljöarbete vid institutionen för geovetenskaper

Det miljöarbete som bedrivs och diskuteras inom institutionen är följande:

  • Informationspridning av miljöarbete bland studenter och anställda
  • Minskning av tjänsteresor genom användande av videokonferenssystem
  • Bättre inomhusklimat med växtväggar och ett större antal växter
  • Driva frågan angående miljöcertifiering av institutionen

Solceller

Institutionen har projekterat och godkänt ett solcellsprojekt till taket av Geocentrum. Installationen gjordes under sommaren 2015 och den förväntade elproduktionen kommer att ligga kring 40 000 kWh per år. Detta kan ses som ett pilotprojekt och vara vägledande för en eventuell vidareutbyggnad av solceller.

Solcellspaneler. Foto.

KRAV-märkt kaffe, te, mjölk och frukt

Frukt med KRAV-märkning. Foto.

Institutionen köper in enbart KRAV-märkt kaffe, te, mjölk och frukt. Vi vill att miljöhänsynen även ska sträcka sig till arbetsmiljön

Kemikaliehantering

Med en samordnad användning av kemikalier (genom KLARA-systemet) har vi minskat både mängden av kemikalier som köps in och som blir avfall.

Kontaktperson: Frances Deegan

En kolv med blå vätska. Foto.