Ledning, styrelse och grupper


Styrelse

Ordförande och vice ordförande

Ian Snowball, prefekt
Sebastian Willman, ställföreträdande prefekt, och biträdande prefekt för utbildning på grund och avancerad nivå

Ledamöter

Björn Lund, universitetslektor
Cecilia Johansson, universitetslektor
Graham Budd, professor
Jorijntje Henderiks, professor
Karin Högdahl, universitetslektor
Veijo Pohjola, professor
Ann Berner Westerberg, administrativ chef
Emmanuel Alofe, doktorand
Nini Tatiana Pertuz Puentes. doktorand
Ellen M Holmgren, studentrepresentant

Suppleanter

Jaroslaw Majka, universitetslektor
Stefan Ivanell, professor
Anna Neubeck, forskare
Thomas Kalscheuer, universitetslektor
Malin Eivergård, kommunikatör
Ellen Kvarnmyr, studentrepresentant

Adjungerade

Patrik Rönnbäck, professor
Lars Holmer, professor

Mandatperioden för styrelsen sträcker sig från den 1 juli 2022 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

Grupper utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor 2022

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer. Vi följer diskrimineringslagen och arbetar aktivt för att motverka diskriminering på grund av juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. 

Arbetsmiljögruppen 2022

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla arbetsmiljöförhållanden; fysiska, organisatoriska och sociala. 

Miljöforum 2022

Syftet med detta forum är att diskutera miljöfrågor och ta fram idéer och förslag till åtgärder som kan minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om Miljöforums arbete.

Senast uppdaterad: 2022-11-16