Ledning, styrelse och grupper

Styrelse

Ordförande och vice ordförande

Ian Snowball, prefekt
Sebastian Willman, ställföreträdande prefekt, och biträdande prefekt för utbildning på grund och avancerad nivå

Ledamöter

Björn Lund, universitetslektor
Cecilia Johansson, universitetslektor
Emmanuel Alofe, doktorand
Graham Budd, professor
Jorijntje Henderiks, professor
Karin Högdahl, universitetslektor
Nicholas Hoad, doktorand
Veijo Pohjola, professor
Malin Eivergård, kommunikatör
Antonia Roos, studentrepresentant

Suppleanter

Jaroslaw Majka, universitetslektor
Stefan Ivanell, professor
Anna Neubeck, forskare
Thomas Kalscheuer, universitetslektor
Linda Lagebro, studievägledare
Ellen Kvarnmyr, studentrepresentant

Mandatperioden för styrelsen sträcker sig från den 1 juli 2022 och tre år framåt.

Ledningsgrupp

HR, ekonomi, IT och kommunikation

Administrativ chef för ekonomi och hr

Ekonomigruppen

HR-gruppen

Kommunikation och press

Koordination och administration kring forskarutbildning

Studentservice

Läs mer under Studentservice.

INTENDENTUR

Läs mer under Intendenturen Lagerträdet.

Grupper utsedda av styrelsen

Arbetsmiljö- och lika villkorsgruppen

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla arbetsmiljöförhållanden; fysiska, organisatoriska och sociala. Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer. Vi följer diskrimineringslagen och arbetar aktivt för att motverka diskriminering på grund av juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. 

Sofie Eriksson, ordförande 
Ian Snowball, prefekt 
Frances Deegan, kemikalieombud 
Gunnar Eggertsson, doktorandrepresentant 
Magdalena Kuchler, lika villkorsombud 
Aodhán Dermot Butler, skyddsombud 
Michael Schieschke, brandskyddsombud 
Christian Schiffer, arbetsmiljörepresentant 
Michael Streng, arbetsmiljörepresentant 
Thomas Grabs, arbetsmiljörepresentant 
Studentrepresentant

Miljöforum

Syftet med detta forum är att diskutera miljöfrågor och ta fram idéer och förslag till åtgärder som kan minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om Miljöforums arbete.

Senast uppdaterad: 2023-09-01