Follow Katrin Lindbäcks adventures in Antarctica

Katrin Lindbäck in Antarctica. Photo.Katrin Lindbäck, a researcher in glaciology and former graduate student at the Department of Earth Sciences, is currently in Antarctica. From mid-November and three months ahead, she will spend her days in the Mount Achernar moraine area in eastern Antarctica mapping the thickness of the moraine ridges and the underlying ice, to better understand how vulnerable the Antarctic may be for future global warming.

Katrin Lindbäck's office is nothing like yours or mine. It is probably a bit colder, a little more unpredictable and a whole lot more breathtaking. As a researcher in glaciology you may be used to extreme environments - both Svalbard and Greenland is familiar places for Katrin - but the question is whether or not you will ever become immune to all the beauty, and all that magnificent whiteness.

A picture of a wooden cross stuck in the ground and a picture of a sign about Scott Base. Photo.
Memorial over those who died here. Katrin visiting the New Zealand base, Scott Base. Photo: Katrin Lindbäck. 

As a PhD-student at the Department of Earth Sciences Katrin spent her days in Greenland, developing a high-resolution map of the ground below the Greenland ice sheet. It will be of great importance for future possibilities to predict how the Greenland ice sheet melts and moves, and that in turn has an impact on rising sea levels as a result of climate change. 

Now Katrin has steered her course in a completely different direction, though bringing with her similar questions. You can read more about the project, Katrins excursion and the exciting research (in swedish) on her blog iluliaq.se. You can also follow Katrin on Twitter, under the name @polarkatten.

Katarina Sundberg

Fakta Polarexpediton: Antarktis

  • Expeditionen är ett fältarbete i Antarktis tillsammans med ett amerikanskt forskarteam från IUPUI, Indiana, USA. Teamet består av sex personer som kommer bygga upp ett litet fältläger ca 640 km från sydpolen i bergskedjan Drottning Alexandra, som är en del av de centrala Transantarktiska bergen. 

  • Forskarna vill med moränerna i östra antaktis hjälp titta tillbaka i tiden, för att förstå vad det är som kontrollerar förändringar av inlandsisars rörelse och avsmältning. På så vis hoppas man bättre kunna förutspå hur inlandsisar kommer att reagera i framtiden. 
     
  • Katrin ska titta ner i isen med markpenetrerande radar, för att se hur sedimentlagren ser ut och hur tjock isen är. Hennes kollegor ska mäta ishastigheten med hjälp av gps:er och bestämma åldern på sedimenten med kosmogeniska multinukleära analyser.
Följ Katrins äventyr live

På Katrins egen blogg "iluliaq" (det grönländska ordet för isberg) kan du ta del av vackra bilder och läsa om den spännade forskningen. 

Du kan också följa henne på Twitter, vilket hon uppdaterar med hjälp av satellittelefon när det finns möjlighet. Hennes användarnamn är @polarkatten.