Geovetenskap för framtiden

För oss är det naturligt att samverka med det omgivande samhället. Vi har en mängd forskningssamarbeten och våra forskare medverkar ofta i media. Arbetar du i skolan så ta gärna kontakt om du är intresserad av ett studiebesök eller webbinarium. 

Samverkan på fakultetsnivå

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ordnar olika arrangemang för skolor på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, men även för allmänhet, näringsliv och samhälle. Läs mer under TekNat samverkan.

Senast uppdaterad: 2022-11-15