Geovetenskap för framtiden

Tredje uppgiften är universitetens uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, utbildning och forskning. Vi kommunicerar och samverkar med det omgivande samhället på olika sätt . Vi har en mängd forskningssamarbeten och våra forskare medverkar ofta i media. Arbetar du i skolan så ta gärna kontakt om du är intresserad av ett studiebesök eller webbinarium. 

Centrum, nätverk och samarbeten

Flera centrum och nätverk är placerade vid Institutionen för geovetenskaper. 

Läs mer här. 

Samverkan på fakultetsnivå

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ordnar olika arrangemang för skolor på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, men även för allmänhet, näringsliv och samhälle. Läs mer under TekNat samverkan.

Senast uppdaterad: 2023-08-17