Samverkan

Våra forskare medverkar regelbundet i media och vi deltar också i flera forskningssamarbeten både inom landet och internationellt. Vi samarbetar på olika sätt med både skolor och allmänhet, till exempel genom att delta på Scifest

Forskningssamarbeten och nätverk

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns:

Läs mer om dessa och andra samarbeten

Samverkan på fakultetsnivå

Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan på lågstadiet, mellanstadie och högstadiet samt gymnasiet, men även allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och SciFest, som är en årlig vetenskapsfestival där våra forskare är med. TekNat samverkan

En hand som håller i en kolv med blå vätska. Foto.

Geoturism

Gotländska raukar. Foto.

Projektet Fostering Geotourism on Central Baltic Islands syftar till att främja allmänhetens kunskap om vårt geologiska arv och är ett samarbete med NGO Geoguide Baltoscandia i Estland.

Mer om geoturismprojektet

ALUMNNÄTVERKET

Ett antal personer gående mot universitetshuset. Foto.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2022-08-03