Geoturism

Gotländska raukar. Foto.
Raukar vid Gamlahamn på Fårö, Gotland. Ett exempel på ett svenskt geoturismmål.

Projektet Fostering Geotourism on Central Baltic Islands syftar till att främja allmänhetens kunskap om vårt geologiska arv. Genom att producera böcker och videofilmer inom det geovetenskapliga området och distribuera dessa exempelvis till museer och turistinformationer vill vi bidra till en ökad kännedom och medvetenhet som i sin tur kan utnyttjas i form av ökad turism i de områden projektet omfattar.

Projektet är ett treårigt, Interreg IVa-finansierat samarbete mellan Uppsala universitet och NGO Geoguide Baltoscandia i Estland.

Projektet delades in i sex delar, och det resulterande materialet i form av guideböcker och filmer är tillgängligt via nedanstående länkar. 

Gotland:

Östersjön

Fossil

Meteoritimpakter

Saaremaa & Hiiumaa

De små öarna (Estland):

Kontakt: Sebastian Willman

Senast uppdaterad: 2022-08-04