UUSI, Uppsala University Sustainability Initiatives

Uppsala University Sustainable Initiative (UUSI) är ett universitetsövergripande forskningsutvecklingsarbete. UUSI är en plattform där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med företag och organisationer utanför universitetet.

Målet för UUSI är att Uppsala universitet i större utsträckning bidrar med ny kunskap till det publika och professionella samtalet kring en hållbar utveckling. UUSI arbetar med att initiera och utveckla mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ. Detta i samarbeten mellan vetenskapsområden samt med externa aktörer. UUSI arbetar också med att synliggöra och kommunicera forskning både inom och utanför universitetet.​

Senast uppdaterad: 2022-08-03