Utbildning

Vår institution är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner. Vi har erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från klimat, energi och naturresurser, till livets utveckling, naturkatastrofer och hållbar utveckling.
Inspiration för dig som vill veta mer om planeten jorden.
Översikt av några av våra ämnesområden.

Utlandsstudier och fältstudier

Vid institutionen för geovetenskaper har du möjlighet att göra en del av din utbildning utomlands. Genom att studera eller praktisera i ett annat land har du stora möjligheter att förbättra dina språkkunskaper, öka din kulturella förståelse och få en värdefull merit till arbetsmarknaden. Utlandsstudier ger en unik erfarenhet och är för många studenter en av de bästa upplevelserna under hela studietiden.

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har vår institution bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Forskare och doktorander söker sig hit från hela världen och vi har för närvarande ca 90 doktorander från över 30 olika länder. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.
Bli doktorand hos oss. 

Senast uppdaterad: 2022-01-04