Visby ringmur. Foto.

Utbildning - Campus Gotland

Campus Gotland ligger i hjärtat av underbara Visby. Studenter på Campus Gotland får ta del av det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett småskaligt campus.

Magister/Mastersprogram i vindkraftprojektering

Välj magister/mastersprogrammet i vindkraftprojektering för att bidra till ett positivt fotavtryck för klimatet! Programmet förbereder dig för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin genom att kombinera teknik och förvaltning från både natur- och samhällsvetenskap. Eftersom utbyggnaden av vindkraft ökar genom bland annat geografisk utbredning, projektstorlek och komplexitet, så finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt med framgångsrika resultat.

Vindkraftverk i solnedgång. Foto.

Kandidatprogram i energiomställning

Hållbarhetssymbol. Illustration
Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Grattis, då har du hittat rätt! I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med bred förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna. Det här programmet är för dig som är engagerad i energi- och miljöfrågor, samt ser fram emot karriärmöjligheter i det nationella och internationella omställningsarbetet

Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Grattis, då har du hittat rätt! I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med bred förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna. Det här programmet är för dig som är engagerad i energi- och miljöfrågor, samt ser fram emot karriärmöjligheter i det nationella och internationella omställningsarbetet.

Fristående distanskurser

Vi erbjuder flera fristående distanskurser med inriktning på planering och projektering för vindkraft där de flesta ges både på svenska och på engelska. De kan studeras var för sig eller kombineras till ett kandidatspår genom att bilda huvudområde (90 hp) i en kandidatexamen i ämnet Vindkraftprojektering. Alla kurser omfattar 7,5 hp vilket motsvarar cirka 10 veckors halvfartstudier. Kandidatuppsatsen är 15 hp vilket motsvarar tio veckors heltidsstudier. Undervisningen sker via internet från Campus Gotland.

Ett antal vindkraftverk. Foto.