Magisterprogram i Vindkraftsprojektering

Detta ettåriga internationella program har det övergripande målet att förbereda studenterna för vindkraftsbranschen. Programmet är multidisciplinärt och täcker de huvudsakliga ämnena inom vindkraftsprojektering.

Information om programmet är listat nedan:

  • 60 högskolepoäng (9 månaders studier).
  • Samtlig undervisning sker på engelska.
  • Inga studieavgifter för EU eller EEA medborgare.
  • Heltidsstudier på Campus Gotland i Visby (information om Gotland och Visby)
  • Gästföreläsare från industrin och myndigheter (Lista över gästföreläsare)
  • Tillämpande föreläsningar

Mer information om magisterprogrammet finns på följande länkar:

     Programstruktur    Tillväxt vindkraftsbranchen     Karriär     Studenttrender    

Behöver du ytterligare information om antagningsprocessen finns information på följande länk
                                                          Antagning.se

Om du undrar över någon annan information, tveka inte att höra av dig till oss:

Liselotte Aldén, Programansvarig Vindkraftsprojektering - Liselotte.Alden@geo.uu.se

Maria Klemm, Junior Lecturer/WPPM Alumni - Maria.Klemm@geo.uu.se

Claudiu Iordache, Amanuens/Nuvarande student Vindkraftsprojektering - claudiu.iordache@geo.uu.se