Karriär

Programmet tar stolthet i att följa upp framgångarna för tidigare studenter när de går in på arbetsmarknaden. Denna uppföljning hjälper också till att kontinuerligt förbättra programmet och tillgodose de färdigheter som efterfrågas av arbetsgivare. Figurerna nedan visar de nuvarande arbeten som tidigare studenter på programmet har samt i vilka länder dessa arbetar i.

Cirkeldiagram över jobb för tidigare studenter. Diagram.

Figur 1 – Jobb för tidigare studenter (Uppdaterad 2018)

Diagram över anställningsland för tidigare studenter. Diagram.

Figur 2 – Anställningsland för tidigare studenter (Uppdaterad 2018)