Programstruktur

Magisterprogrammet är uppdelat på två terminer:

Höstterminen – Slutet av augusti till början av januari.
Vårterminen – Mitten av januari till början av juni.

Den preliminära programstrukturen för läsåret 2019/2020 är som följer nedan:

Diagram över programstrukturen. Diagram.

Figur 1 – Preliminär programstruktur

Om du vill veta mer om de olika kurserna på programmet kan du klicka på länkarna nedan: