Studenttrender

Programmets internationella och interdisciplinära karaktär möjliggör en mångsidig utbildningsmiljö med studenter från olika kulturella och akademiska bakgrunder (se figur 1, 2 och 3).

Diagram över bakgrundstrender. Diagram

Figur 1 – Fördelning av studenter efter akademiska bakgrunder (Uppdaterad 2018)

Diagram över studentfördelning efter kontinent. Diagram

Figur 2 – Fördelning av studenter efter kontinent (Uppdaterad 2018)

Diagram över studentfördelning efter land. Diagram.

Figur 3 – Fördelning av studenter efter land (Uppdaterad 2018)