Tillväxt vindkraftsbranchen

Vindkraftsbranchen har växt kraftigt de senaste tre årtiondena och företagen letar efter kunnig personal mer än någonsin för att hålla uppe tillväxten..

Graf över uppåtgående trend i vindkraftbranschen. Diagram.

Figur 1 – Den uppåtgående trenden inom vindkraftsbranchen

Detta multidisciplinära magisterprogram ger dig chanson att studera de viktiga aspekterna inom vindkraftsprojektering och ger dig de kunskaper som behövs för att tillgodose branschens behov.