Programstruktur - 120 högskolepoäng

Det tvååriga mastersprogrammet är uppdelat på två läsår:

Läsår 1 – Tillsammans med det ettåriga programmet.
Läsår 2 – Specialstation och Mastersuppsats.

Preliminära programstrukturen för 2019 – 2021 kan ses nedan:

Graf över programstrukturen första året 2019 till 2021. Diagram.

Graf över programstrukturen andra året 2019 till 2021. Diagram.