Mastersprogram i Vindkraftsprojektering

Detta tvååriga internationella program har det övergripande målet att förbereda studenterna för vindkraftsbranschen och forskningsstudier. Programmet är multidisciplinärt och täcker de huvudsakliga ämnena inom vindkraftsprojektering. Valbara kurser under det andra året ger studenten möjlighet att specialisera sig inom något ämne inom vindkraftsindustrin.

Some of the programme’s key characteristics are listed below:

  • 120 högskolepoäng (18 månaders studier).
  • Samtlig undervisning sker på engelska.
  • Inga studieavgifter för EU eller EEA medborgare.
  • Heltidsstudier på Campus Gotland i Visby (information om Gotland och Visby)
  • Gästföreläsare från industrin och myndigheter (lista över gästföreläsare)
  • Tillämpande föreläsningar

Mer information om magisterprogrammet finns på följande länkar:

     Programstruktur     Tillväxt vindkraftsbranschen     Kariär     Studenttrender   

Behöver du ytterligare information om antagningsprocessen finns information på följande länk:
                                                          Antagning.se

Om du undrar över någon annan information, tveka inte att höra av dig till oss:

Liselotte Aldén, Programansvarig Vindkraftsprojektering - Liselotte.Alden@geo.uu.se

Maria Klemm, Junior Lecturer/WPPM Alumni - Maria.Klemm@geo.uu.se

Claudiu Iordache, Amanuens/Nuvarande student Vindkraftsprojektering - claudiu.iordache@geo.uu.se