Nätbaserad utbildning - vindkraftprojektering och hållbar utveckling

Vi erbjuder flera fristående distanskurser med inriktning på planering och projektering för vindkraft där de flesta ges både på svenska och på engelska. De kan studeras var för sig eller kombineras till ett års studier (60 hp) i ämnet Vindkraftprojektering vilket avslutas med en större projektkurs. Vårterminens kurser kan även sökas som ett kurspaket. (För studenter som började 2020 kan den äldre strukturen avslutas enligt plan.) Alla kurser omfattar 7,5 hp vilket motsvarar cirka 10 veckors halvfartstudier. Undervisningen sker via internet från Campus Gotland.

Utbildningen riktar sig till studenter som vill arbeta med planering och projektering av vindkraft, inom myndigheter eller industri, nationellt och internationellt. Den täcker ett brett spektrum av kunskapsområden sådana som planering, miljö, teknik, energi, vindresurser, ekonomi och elnätsanslutning. Bland annat får du lära dig att beräkna ett vindkraftverks energiproduktion på en speciell plats och även att kommunicera vindkraftsfrågor med berörda vid vindkraftsprojektering.

Distansundervisning möjliggör kompetenshöjning både för heltidsstuderande och för dig som arbetar eller har annan sysselsättning.

Vi erbjuder också kurser i Energi och Miljö samt Hållbar utveckling!

Kursutbud överblick

Kursutbud

Senast uppdaterad: 2021-03-16