Forskarutbildning

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är internationellt ledande inom forskning och utbildning. Forskare och doktorander söker sig hit från hela världen och vi har för närvarande ca 90 doktorander från över 30 olika länder.

Institutionen erbjuder en unik bredd inom geovetenskaper som sträcker sig från processer i den övre atmosfären till jordens kärna, gällande bland annat meteorologi, hydrologi, miljöanalys, glaciologi, sedimentologi, paleobiologi, tektonik, geokemi, vulkanologi, mineralfysik, geofysik och naturresurser och hållbar utveckling.

Institutionens forskning innebär stora möjligheter för synergi och samverkan mellan olika forskarutbildningsämnen. Forskningsprojekten varierar från grundforskning om jordens utveckling och processer till mer tillämpade frågeställningar om naturkatastrofer, energi, miljö och naturresurser som är ytterst aktuella i dagens samhälle.

Sök lediga doktorandtjänster

Institutionen för geovetenskaper erbjuder doktorandtjänster inom dessa forskningsområden och specialiseringar:

Behörighet

Här hittar du mer information om utbildning på forskarnivå inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Behörighetskraven till utbildning på forskarnivå är följande:

  • Grundläggande behörighet, dvs. avlagt en examen på avancerad nivå, och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet, dvs. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning eller särskild yrkeserfarenhet.
  • Att den sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt.

Forskningsprojektet syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område. Utbildningen innebär också att den forskarstuderande får fördjupade ämneskunskaper, träning i kritiskt tänkande och förmåga att identifiera forskningsbara frågeställningar.

Länkar

Senast uppdaterad: 2024-01-29