Studentservice

Studentservice vid institutionen för geovetenskaper

Våra studievägledare hjälper dig med frågor kring våra utbildningar och fristående kurser.
Våra kursadministratörer hjälper dig med registreringar och resultatrapportering. 
Vår internationella koordinator hjälper dig med frågor som handlar om studentutbyten, Minor Field Studies med mera.

Du kan samtala med oss personligen, via Zoom eller via telefon. Ange vad du föredrar i bokningstexten. Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mejl.

Webb-bokning: www.teknat.uu.se/boka

STUDIEVÄGLEDARE

GRUNDNIVÅ

Kandidatprogrammet i geovetenskap (för samhällsvetare samt för naturvetare)
studievagledare@geo.uu.se

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap (Campus Gotland)
studievagledning-cg@uu.se

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
studievagledare-W@uadm.uu.se

Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik
studievagledare@physics.uu.se

Kandidatprogrammet i fysik, inriktning meteorologi
studievagledare@physics.uu.se

AVANCERAD NIVÅ

Masterprogrammet i geovetenskap,  inriktning paleobiologi, naturgeografi, geologi och hydrologi
studievagledare@geo.uu.se

Masterprogrammet i fysik inriktning meteorologi eller geofysik
studievagledare@geo.uu.se

Masterprogram i hållbar utveckling samt fristående kurser i hållbar utveckling (CEMUS-kurser)
susdev@geo.uu.se

Masterprogrammet i vattenteknik
water.engineering@geo.uu.se

Magister- och masterprogram i vindkraftsprojektering  (Campus Gotland)
studievagledning-cg@uu.se

Masterprogrammet, Hållbar och innovativ hantering av naturresurser (SINReM)
studievagledare@geo.uu.se

Masterprogrammet i paleobiologi (PANGEA)
studievagledare@geo.uu.se

UTBYTESSTUDIER

Internationell koordinator
exchange.students@geo.uu.se
 

KURSADMINISTRATION

Kandidatprogram i geovetenskap
Masterprogram i
 geovetenskap 
Masterprogram i vattenteknik

Fristående kurser (förutom för CEMUS och Campus Gotland)
Lars Andersson
018-471 37 89
lars.andersson@geo.uu.se

Masterprogrammet i hållbar utveckling
Fristående CEMUS-kurser
Jenny Thor
018-471 25 12
jenny.thor@geo.uu.se

Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik
Liza Sjöqvist
018-471 22 55
liza.sjoqvist@geo.uu.se

Magister- och masterprogram i vindkraftsprojektering  (Campus Gotland)
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap (Campus Gotland)
Fristående kurser inom vindkraft (Campus Gotland)

Ylva Anderberg
0498-10 82 41
ylva.anderberg@uadm.uu.se

STUDENTFÖRSÄKRINGAR

Liza Sjöqvist
018-471 22 55
liza.sjoqvist@geo.uu.se

SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet. Kom ihåg att ansöka om stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.
Läs mer om stöd vid funktionsnedsättning.

Har du blivit beviljad stöd ska du kontakta teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samordnare genom att maila till teknat-lvsamordning@uadm.uu.se.
Läs mer på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens sidor.


Fakultetens kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till ämneskoordinatorer, programansvariga m.fl. på TekNats kontaktsida

Senast uppdaterad: 2023-08-22