Går det att skapa acceptans för klimatpolitiken?

Om föreläsningsserien
Den globala uppvärmningen är en ödesfråga, vars konsekvenser kan bli ödesdigra för såväl ekonomi, samhälle som planetens ekosystem. Samtidigt har demokratiska länder oftast misslyckats med att driva igenom och få acceptans för åtgärder som kan bromsa uppvärmningen. Denna kurs behandlar både samhällsvetenskapliga förklaringar till klimatpolitikens utmaningar, vilken roll demokratin spelar för möjligheterna att genomföra klimateffektiv politik och hur klimatpolitiska styrmedel bör vara utformade för att ha störst möjlighet att bli social accepterade.

Målgrupp och upplägg
Kursen vänder sig till politiker och tjänstemän från nationell till kommunal nivå, som har ett intresse för klimatpolitik och demokratifrågor. Varje samtalslunch (12.15-13) är upplagd med en inledande föredragning som följs av samtal mellan alla deltagare. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Anmälanhttps://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77167

Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Föreläsning 1: Varför uppkommer klimatproblem?
Datum och tid: 13 December 12.15-13

Sverker C. Jagers är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och Zennström gästprofessor i klimatledarskap på Uppsala Universitet. Han har lång erfarenhet av att arbeta inom miljöpolitik och miljöstyrning och ett särskilt intresse för hur effektiva och socialt accepterade miljö- och klimatpolitiska styrmedel kan utformas.

Varför uppkommer egentligen miljö- och klimatproblem? Vi går igenom principen för samhandling (collective-action) och hur detta ger förklaringar för klimatproblemet och dess komplexitet.

Föreläsning 2: Tål demokratin en klimatpolitik som når klimatmålen?
Datum och tid: 15 dec, kl. 12.15-13

Daniel Lindvall är doktor i sociologi och senior forskare i klimatledarskap på Uppsala Universitet, och forskar om klimatomställningen, demokrati och social acceptans.

Trots att forskning under en längre tid varnat för klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser så minskar inte de utsläppen av växthusgaser. Detta misslyckande har lett till en kritisk diskussion om demokratins förmåga att hantera klimatkrisen. Vad är då demokratins styrkor och svagheter, och hur skulle demokratin kunna utvecklas för att överkomma konflikter och motstånd i klimatomställningen.

Föreläsning 3: Utformning av acceptabla styrmedel 19/12
Datum och tid: 19 dec 12.15-13

Sverker C. Jagers är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och Zennström gästprofessor i klimatledarskap på Uppsala Universitet. Han har lång erfarenhet av att arbeta inom miljöpolitik och miljöstyrning och ett särskilt intresse för hur effektiva och socialt accepterade miljö- och klimatpolitiska styrmedel kan utformas.

Vad behövs det för att styrmedel ska mötas av acceptans av det omgivna samhället och användas i praktiken? Olika faktorer kommer att presenteras och deltagarna kommer att diskutera exempel ur egen erfarenhet med bakgrund av presentationens innehåll. 

Senast uppdaterad: 2022-12-02