Klimatomställning – en möjlighet för näringslivet

Om föreläsningsserien
På tre samtalsluncher online beskrivs och diskuteras vad klimatutmaningen kan betyda för svenska företag. Centrala frågor som tas upp rör hur klimatförändringen å ena sidan utmanar svenska företag, å andra sidan skapar nya möjligheter.

Målgrupp och upplägg 
Kursen vänder sig till personer som arbetar inom näringslivet, i såväl små som stora företag, och som funderar på klimatförändringens inverkan på svenska företag. Varje samtalslunch är upplagd med en inledande föredragning som följs av samtal mellan alla deltagare. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Anmälan
Anmäl dig senast 13 december:https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77158

Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Föreläsning 1: Klimatförändringen – varför utmanar den svenska företag?
Datum och tid: 14 dec, kl. 12.15-13.00

Mikael Karlsson är docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap på Uppsala universitet. Han forskar bland annat om relationerna mellan vetenskap och miljö och om hur samhällets klimatstyrning kan utvecklas.

Klimatförändringen beskrivs ibland som en ödesfråga för mänskligheten. Men gäller det även för företag i Sverige? Vilka hot och möjligheter – i såväl den fysiska miljön som på marknaden och inom politiken – kan tänkas uppkomma i klimatförändringens spår?

Föreläsning 2: Företagens klimatarbete – redskap och ansatser
Datum och tid: 16 dec, kl. 12.15-13.00

Daniel Lindvall är doktor i sociologi och senior forskare i klimatledarskap på Uppsala universitet. Han har framför allt forskat om frågor om klimatomställningen, demokrati och social acceptans.

Svenska företag beskrivs ofta som världsledande i omställningen med investeringar i banbrytande teknologi såsom koldioxidneutral. Vilka är strategierna som ska ta näringslivet till klimatneutralitet, vad krävs för att de ska kunna genomföras och är de tillräckligt ambitiösa för att Sverige ska infria det klimatmål som riksdagen beslutat om?

Föreläsning 3: Nästa steg
Datum och tid: 19 dec, kl. 12.15-13.00
Föreläsare: Daniel Lindvall. 

Mot bakgrund av de två första passen i serien, och en kort rekapitulerande inledning, inriktas detta lunchpass på en gemensam diskussion på temat klimatförändringen – varför utmanar den svenska företag och hur kan utmaningen mötas?

Senast uppdaterad: 2022-12-02