Klimatpolitik och demokrati inom ramen för en koldioxidbudget

Om föreläsningsserien
Under tre samtalsluncher online beskrivs och diskuteras klimatpolitikens mål och medel och deras förhållande till demokratin. Centrala frågor som tas upp rör hur en rättvis koldioxidbudget kan utformas och hur dess ramar kan tänkas respekteras genom nya klimatpolitiska styrmedel och vilka konsekvenser det kan tänkas få för demokratin.

Målgrupp och upplägg
Kursen vänder sig till politiker och tjänstemän från nationell till kommunal nivå, som har ett intresse för klimatpolitik och demokratifrågor. Varje samtalslunch är upplagd med en inledande föredragning som följs av samtal mellan alla deltagare. Inspelat material kommer att göras tillgängligt i anslutning till varje föreläsning.

Anmälan
Anmäl dig senast 11 december: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77161

Efter deltagande i föreläsningsserien utfärdas ett intyg till de som så önskar.

Föreläsning 1: Vad är en rättvis koldioxidbudget?
Datum och tid: 12 dec, 12.15-13.00

Mikael Karlsson är docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap på Uppsala universitet. Han forskar bland annat om relationerna mellan vetenskap och miljö och om hur samhällets klimatstyrning kan utvecklas.

Allt fler inom forskning och politik ser ett värde i att upprätta klimatmål i form av en koldioxidbudget. En sådan budget kan beskrivas för hela världen, för en nation eller en kommun. Men hur beräknas en koldioxidbudget egentligen, och hur kan den utformas på ett sätt som kan anses rättvist, vad nu det betyder i sammanhanget?

Föreläsning 2: Kan den demokratiska modellen utvecklas för bättre klimatarbete?
Datum och tid: 14 dec, kl. 12.15-13.00

Daniel Lindvall är doktor i sociologi och senior forskare i klimatledarskap på Uppsala universitet, och forskar om klimatomställningen, demokrati och social acceptans.

Den representativa demokratin framstår som bästa modell för ett verksamt klimatarbete, men likväl är måluppfyllelsen ännu bristande. Därför först en diskussion om ökad demokratiska delaktighet kan stärka klimatarbetet, exempelvis genom medborgarforum. Men ligger det verkligen något i sådana idéer?

Föreläsning 3: Hur kan klimatpolitikens mål och medel utvecklas?
Datum och tid: 16 dec, kl. 12.15-13.00

Mikael Karlsson är docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap på Uppsala universitet. Han forskar bland annat om relationerna mellan vetenskap och miljö och om hur samhällets klimatstyrning kan utvecklas.

Klimatpolitiken har flera mål och medel på olika nivåer. Hur kan dagens styrmedel behöva utvecklas på EU-nivå och nationellt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken? Efter en redovisning av både dagsläget och tänkbara vägar framåt sker en gemensam avslutande diskussion mellan deltagarna.

Senast uppdaterad: 2022-12-02