Distanskurser

Distansstudier

Olika tekniska möjligheter att kommunicera och söka information gör det möjligt att läsa på distans - ett sätt att studera som blir allt vanligare. Vi vill att du skall känna dig som Uppsalastudent även om du inte fysiskt befinner dig i Uppsala eller i Visby, och hoppas att du ska trivas i din "egen" studiemiljö.

Uppsala universitet har en lång tradition av studier på distans. Redan på 1970-talet kunde utlandssvenskar läsa ett antal universitetskurser på ”långdistans” via Uppsala universitet. I dag finns ett stort utbud av utbildningar som ges på distans. Det finns runt 400 distanskurser inom alla utbildningsområden.

Distansutbildning kallas ofta flexibel utbildning – detta för att markera att utbildningen ges på  ett för dig som studerande så flexibelt sätt som möjligt. Med hjälp av särskilt studiematerial, studiehandledning och lärarkontakt kan du läsa hemma, på arbetsplatsen, på bibliotek eller på ett studiecentrum/lärcentrum på din hemort.

Att läsa på distans gör det på så vis möjligt att fortsätta studera hela livet – för kompetensutveckling i arbetslivet, för att få nya kunskaper eller bara för lusten att lära. Många läser en kurs vid sidan av ordinarie utbildning, medan andra läser på distans för att de inte har möjlighet att ta ledigt från jobbet eller flytta från hemorten.

Många distanskurser ges speciellt för olika yrkesgrupper med tanke på deras fortbildningsbehov. Distanskurserna innehåller samma kunskapsstoff som sina reguljära motsvarigheter, men studieformen gör att både upplevelse och behållning av kurserna kan bli annorlunda.

Är det någon skillnad på campuskurser och distanskurser?
Kvalitetskraven är lika höga oavsett om du läser på campusorten eller på distans. Distansutbildning kan vara minst lika krävande och du bör räkna med liknande arbetsinsats i tid som för övriga kurser med samma högskolepoäng, skillnaden är att du bestämmer själv hur du ska genomföra dina studier. Du har samma rätt till studiemedel genom CSN som för annan högskoleutbildning - du ska läsa på minst halvtid under minst tre veckor.

Om du ska ta ut en examen och har läst vid olika universitet eller högskolor ansöker du om examen på den högskola där du tagit din sista kurs. Det syns inte på ditt examensbevis om du tagit kursen på distans men däremot var du tagit kursen.

Hur går det till?

De flesta distanskurser är idag mer eller mindre IT-stödda eller webbaserade och de ges vanligen på deltid. Du behöver tillgång till en dator, internet och e-post. För det mesta räcker det med elementära datorkunskaper.

Antalet sammankomster varierar från kurs till kurs. Vissa har samlingar i Uppsala eller Visby, eller på olika lärcentra runtom i landet, ett par gånger under kursens gång. Då genomförs i lite mer koncentrerad form seminarier, lektioner eller laborationer. Tentamen kan också äga rum vid sådana sammankomster. Du måste själv ordna bostad vid dessa tillfällen. Många kurser är helt nätbaserade och då behöver du inte komma till campus någon gång, inte heller för tentamen.

Senast uppdaterad: 2022-08-05