Geovetenskap - ingång för samhällsvetare

På ingången för samhällsvetare startar man med kursen biovetenskap 30 högskolepoäng (hp) och följer därefter kursordningen. En kandidatexamen måste innehålla exakt 180 hp. Skillnaden mellan ingång för samhällsvetare och programmets ”vanliga” ingång är att samhällsvetaringången endast har 15 hp valfri kurs under tredje året, i stället för 45 hp.