Meteorologi

Vy över himmel ovan molnen

Meteorologi är läran om vårt väder och kliamt - atmosfärens fysik och kemi.

Vädret påverkar hela jordens ekosystem, samtidigt som ekosystemen påverkar vädret; allt sker i ett enormt och komplicerat kretslopp av olika krafter. Det vi kallar väder sker till stor del som ett resultat av luftens rörelser i atmosfären, solens strålning, vattnets kretslopp och jordens rörelser.

En meteorolog tittar på många olika parametrar som har med vädret att göra, som temperatur, nederbörd och vind men även förflyttningen av vädersystem som lågtryck och kallfronter. Inom meteorologin används avancerad mätteknik i kombination med numeriska modeller för att beskriva fysiska och kemiska processer i atmosfär och hav, vilket öppnar upp för meteorologer att arbeta med annat än just väder, till exempel med att reda ut hur luftföroreningar sprider sig.

Du får en bred fysikkompetens om du läser meteorologi på kandidatprogrammet i fysik. 

Vill du fördjupa dig läser du meteorologi på masterprogrammet i fysik.

Karriär inom meteorologi

Som meteorolog kan du exempelvis jobba vid SMHI eller vid Försvarsmakten. Många går också vidare till masterprogrammet i fysik, inriktning meteorologi, och fortsätter sedan som forskare. Numera arbetar många med att förutsäga hur mänskliga aktiviteter påverkar klimatet.

Fristående kurser i meteorologi

Grundläggande nivå utan förkunskapskrav

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Senast uppdaterad: 2021-12-08