Möt några av våra tidigare studenter

Emma, kommunikationschef


"Jag ville ha ett jobb där man är utomhus"
Läs intervjun med Emma
 

Yuliya, bergteknisk ingenjör
Juliya
"Jag har varit fascinerad av naturen och vår vackra planet sedan jag var ett barn."
Läs intervjun med Yuliya
 

 Gunnar, konsult med inriktning på berg


"Det är ett spännande och omväxlande jobb med många olika arbetsuppgifter."
Läs intervjun med Gunnar


Erik, geolog på Arkeologerna


"Det var ganska lätt att få jobb". 
Läs intervjun med Erik

Zacharias,  entreprenadgeolog på AFRY

Zacharias Enholm

"Den geovetenskapliga utbildningen ger en väldigt bred och generell förståelse av många discipliner."