Jag har haft stor nytta av utbildningen

Erik Ogenhall
Namn: Erik Ogenhall
Arbetar: På Arkeologerna, en konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljövård.

Varför valde du att läsa geovetenskap?
- Jag var intresserad av berg och bergskedjor och höll på med bergsbestigning.

Var det lätt eller svårt att få jobb?
- Det var ganska lätt.

Berätta om ditt jobb, är det roligt?
- Jag utför diverse analyser på arkeologiskt material åt arkeologer och ja, det är oftast roligt.

Vad gör du?
- Förutom bergartsanalyser av diverse föremål och andra saker så håller jag på med så kallad arkeometallurgi (analys av forntida järn och slagg) samt vedartsanatomi inför kol-14-dateringar (artbestämning). I grundexamen hade jag biologi som B-ämne.

Kan du berätta vilken nytta har du av utbildningen i geovetenskap?
- Jagf har haft stor nytta av min utbildning. Förutom det vetenskapliga ”tänket” så är förståelsen för hårda och kristallina material viktigt för mej. Även kunskaper om kemi och naturliga processer i övrigt är viktigt i kontakten med arkeologer eftersom de snarast jobbar med ”ickenaturliga” företeelser utan istället sådant som är påverkat av människor.

Varför ska man läsa geovetenskap tycker du?
- För att man är intresserad av och nyfiken på ämnet.

Största missförståndet vad gäller ämnet geovetenskap?
- Att alla geologer samlar på sten.

Bästa tipset till de som funderar på att plugga?
- Läs kvällskurser, helgkurser eller sommarkurser för att bredda utbildningen.